វគ្គ “ទៅលេងពូជាអ្នកមាន” ពីសំណើចគ្រួសារខ្ញុំ វគ្គ 02! លោកពូ កូរសាហាវជាងគ្រួសារយើងទៀត lol ហើយក៏សូមស្វាគមន៍តួអង្គថ្មី ឧត្តម មកកាន់គ្រួសារកំពូលកូរ lol
វគ្គថ្មីមានផ្សាយជូនទស្សនា រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ នៅម៉ោង 5:00 ល្ងាចលើទំព័រហ្វេសប៊ុក និង YouTube channel Smart Axiata ។ ដើម្បីទស្សនាភាគមុនៗ សូមចូលទៅកាន់ bit.ly/2JnTMHw

happy wheels 2 demo

Leave a Reply

20 Comments

 • ReZu Gaming 3 years ago

  Tver TT mok b like muy pg♥️

 • Leng Ay 3 years ago

  វីឌីអូនឹងសម្ដែងយូនៅ ឬក៏ទឹមសម្ដែងបើណាគេជួយប្រាប់ផង

 • Kim Sokha 3 years ago

  我们的好

 • Kim Sokha 3 years ago

  我们的妊

 • Kim Sokha 3 years ago

  ចាហេីយកាអរគុនsmartដែលបានខមិនខ្ញុំតួបីជាខ្មាននរណាគេចួយលាកកាដោយចាអរគុន

 • Kim Sokha 3 years ago

  អតបងបញ្ញាsandដលហេីយគ្រួសារសំណេីចsandហេីយ

 • JEe Vy 3 years ago

  បាត់បញ្ញា😢♥️

 • LyLyរតនា LyLyរតនា 3 years ago

  អត់ដែលខមិនទេ សុំលាចមួយមក🙂🙂❤️❤️

 • Ling ling Kan 3 years ago

  Ok 👌🏼

 • mlbb Gameplay 3 years ago

  What part that brother pich is back🙄

 • Phirum 855 3 years ago

  អត់មានបញ្ញា

 • Vi Vo 3 years ago

  ការ

 • CHD KH 3 years ago

  សុំlike មួយមកបើធ្លាប់ស្គាល់គ្នា

 • Sivchou Hor 3 years ago

  Kaeng😂😂

 • Yuos Sakarakapsor 3 years ago

  Smart ey slowwwwwww nas

 • Kim Sokha 3 years ago

  ល្អមេីលណាសបង

 • Chhay Sophal 3 years ago

  កាលបញ្ញាមកវិញ

 • Xgh Cvn 3 years ago

  បើមិនមានភាពតទៀតទេខ្ញុំនិងឈប់មើលហើយ

 • Sreykhey Sreykhey 3 years ago

  HasHa

 • Vibol Sithika 3 years ago

  Comments 30